Nieuws Afsluiting leergang Onderwijskundig Leiderschap

9 juli 2024

Onlangs sloten dr. Femmie de Vegt en dr. Gert Olthuis (IQ Health) de eerste leergang Onderwijskundig Leiderschap van de Radboud Universiteit af met een slotdag, georganiseerd over de thema’s interdisciplinair onderwijs, student als partner (met gastspreker Sabine van de Ketterij) en erkennen en waarderen van onderwijs. De uitkomst van deze thema’s werd aangeboden aan de rector van de Radboud Universiteit, José Sanders.

Dr. De Vegt, dr. Olthuis en de andere deelnemers hebben zich in deze leergang verder kunnen ontwikkelen als onderwijskundig leiders binnen de Radboud Universiteit. De deelnemers gaan nu verder als team Interfacultaire Expertisegroep Onderwijs (IFEO) en denken graag actief mee over interfacultaire onderwijsthema’s.