Missie en visie

Onze missie luidt: Preventing illness, improving care!

Hiermee dragen wij bij aan de missie van het Radboudumc: "To have a significant impact on health and healthcare."

In het bijzonder verwerven en verspreiden wij kennis over het voorkomen van ziekte en het verbeteren van zorg, alsook over de methodologie die voor valide en relevante informatie daarover nodig is.

Het is zaak ziekte en zorg te voorkomen, door in te zetten op persoonsgerichte preventie. Als zorg echt nodig is dan moet deze op maat en in een geïntegreerd netwerk rond de patiënt worden geleverd.

IQ Health wil excelleren in de ontwikkeling, consultatie en onderwijs over methoden van onderzoek.


Over deze wetenschappelijke afdeling IQ Health

Wij zijn een wetenschappelijke afdeling van het Radboudumc. Bij ons zijn methoden van onderzoek óók onderwerp van studie en ontwikkeling. Via onderwijs en consultatie helpen wij de juiste methode van onderzoek toe te passen.


Organisatie

IQ Health is een van de drie wetenschappelijke afdelingen in het Radboudumc; een state-of-the-art afdeling met de kerntaken onderzoek en onderwijs.

lees meer

Organisatie

IQ Health is een van de drie wetenschappelijke afdelingen in het Radboudumc; een state-of-the-art afdeling met de kerntaken onderzoek en onderwijs.

Wij werken nauw samen met de instituten van het Radboudumc, die elk een kerntaak van het UMC vertegenwoordigen:

  • Radboudumc Research Institute for Medical Innovation (onderzoek)
  • Radboudumc Health Academy (onderwijs)
  • Radboudumc Patiëntenzorginstituut (patiëntenzorg)

Inrichting van onze afdeling

Het hart van onze afdeling bestaat uit zes Onderwijs- & Onderzoeksgroepen (O&O-groepen). Deze groepen werken intern en extern (zowel nationaal als internationaal) samen aan actuele thema’s en hebben verbinding op de twee kerntaken onderzoek en onderwijs (bekijk pagina). Daarnaast verlenen deze groepen externe consultatie (bekijk pagina).

Projecten worden ondersteund door het team Research Support (bekijk pagina). Zij worden ook door andere (externe) partijen ingezet.

De gehele afdeling wordt ondersteund door de bedrijfsvoeringskolom, het secretariaat en de kwaliteitsfunctionaris.

IQ Health is een samenvoeging van de voormalige Radboudumc-afdelingen IQ healthcare en Health Evidence.


Missie en visie

'Preventing illness, improving care!'

lees meer

Management, bedrijfsvoering en secretariaat