Onderzoek en onderwijs Cursussen en opleidingen Methoden voor de opzet van toegepast klinisch onderzoek

Introductie

Ben jij betrokken bij klinisch onderzoek en wil jij je kennis over epidemiologie en onderzoeksmethodologie vergroten? Het borgen van de methodologie in de opzet van onderzoek is cruciaal voor het verkrijgen van valide resultaten. Deze cursus richt zich op de opzet van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Aan bod komen onderwerpen als het formuleren van een vraagstelling, het kiezen van een passend onderzoeksdesign, selecteren van de studiepopulatie, soorten bias en causaliteit. Met deze unieke cursus geven we deelnemers concrete handvatten om de onderzoeksopzet en dataverzameling van een studie te optimaliseren en wetenschappelijke artikelen kritisch te beoordelen.

In het kort

 • Type onderwijs: postinitiële cursus
 • Startdatum: 11 november 2024
 • Alle opleidingsdata: 11, 12, 14 en 15 november 2024
 • Taal: Nederlands (English edition: 23, 24, 25 & 27 June 2025)
 • Duur: 4 dagen
 • Kosten: €1295,- (inclusief lunch) / gereduceerd tarief voor PhD-studenten: €995,-
 • Vakgebied: Epidemiologie, onderzoeksmethodologie; gezondheid, zorg en welzijn; 
 • Eindresultaat: Certificaat (optioneel aangevuld met een examen)
 • Locatie: Radboudumc, Nijmegen
 • Coördinatoren en Docenten: dr. Femke Atsma en dr. Femmie de Vegt
 • Online or live: Live

Voor wie?

De doelgroepen voor deze cursus zijn promovendi, zorgprofessionals (verpleegkundigen, artsen, paramedici), beleidsmakers en iedereen die zijn/haar kennis over onderzoeksmethodologie wil vergroten.

Programma

De cursus bestaat uit vier dagen. Elke dag staat een epidemiologisch onderwerp in relatie tot onderzoek of een klinisch vraagstuk centraal. De cursus is een mix van interactieve presentaties en kleinschalige individuele en groepsopdrachten. Onder begeleiding van ervaren epidemiologen leer je de informatie toe te passen op wetenschappelijke artikelen en je eigen praktijksituatie. Ook heb je de mogelijkheid om docenten te consulteren en je eigen onderzoek methodologisch te verfijnen.

Onderwerpen:

 • Probleemanalyse en onderzoeksvraag
 • Studiepopulatie en samples
 • Traditionele studie designs voor klinische trials en observationeel onderzoek
 • Geavanceerde designs voor gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde klinische trials (stepped-wedge trials, case-crossover trials, before-after designs, interrupted time series)
 • Gevanceerde designs voor observationeel onderzoek en methoden voor sampling (case-control studies, cohort studies, case-cohort studies, nested case-control studies, exclusive sampling, inclusive sampling, density sampling)
 • Validiteit en verschillende hoofdvormen en subtypes van bias
 • Diverse modellen voor causaliteit

Leerdoelen

 • Een populatiegericht gezondheidsprobleem en onderzoeksvraag in klinische setting kunnen identificeren en beschrijven.
 • De geschikte onderzoekspopulatie en methode van dataverzameling kunnen kiezen, zodat deze aansluit bij de onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse vormen van gerandomiseerde en niet-gerandomiseerde klinische onderzoeken en de juiste onderzoeksopzet kunnen kiezen bij een specifieke onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse vormen van observationeel onderzoek de juiste onderzoeksopzet kunnen kiezen bij een specifieke onderzoeksvraag.
 • Begrijpen van diverse sampling methoden en het kiezen van een passende steekproef bij de gekozen onderzoeksopzet.
 • Begrijpen van de verschillende soorten bias in onderzoek en leren hoe bias geminimaliseerd kan worden.
 • Verschillende modellen voor causaliteit kunnen uitleggen en toepassen.

Literatuur

Rode draad door de cursus: Browner SB, Newman TB. Designing clinical research. 5th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2022. Dit boek wordt op de eerste cursusdag aan je uitgereikt.

Eindresultaat

 • Certificaat
 • Studiebelasting is 2.0 EC, dit is inclusief 12 uur voorbereiding en zelfstudie
 • Optioneel sluit je af met een examen. In dat geval is de belasting 2.5 EC
 • Examinering geschiedt twee weken na de cursus op 29 november 2024

Cursus coördinatoren / docenten

Dr. Femke Atsma, epidemioloog B / methodoloog

 • Femke is een ervaren epidemioloog met ruime kennis van onderzoeksmethodologie en statistiek. Ze is betrokken als methodologisch adviseur bij allerlei soorten onderzoek in het Radboudumc. Daarnaast geeft zij epidemiologisch en methodologisch onderwijs aan studenten biomedische wetenschappen. Als onderzoeker verricht ze studies naar kwaliteit van zorg, gepaste zorg en de implementaties van gezondheidsinnovaties en begeleidt ze diverse promovendi. 
  Femke: "Het formuleren van een goede onderzoeksvraag is essentieel voor het ontwerp van je onderzoek". 

Dr. Femmie de Vegt, universitair hoofddocent epidemiologieonderwijs

 • Femmie is universitair hoofddocent Epidemiologieopleiding en -onderwijs. Ze is docent en coördinator in meerdere epidemiologie- en onderzoeksmethodologiecursussen binnen de bachelor en master curricula Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde in het Radboudumc. Haar onderzoek richt zich op epidemiologisch en onderwijskundig onderzoek, met focus op leefstijl, preventie, en wetenschappelijke vorming.
  Femmie: "Een goed opgezet onderzoek leidt tot geoptimaliseerde dataverzameling en betrouwbare onderzoeksresultaten"

Praktische informatie

Data: 11,12, 14, 15 november 2024
Kosten: €1295,- (inclusief lunch) / gereduceerd tarief voor PhD-studenten: € 995,- . En inclusief boek van Browner.
Locatie: Nijmegen

Bekijk hier de voorwaarden.

Meer informatie? Neem contact op met Femke Atsma of Femmie de Vegt

Inschrijven

Inschrijven kan via dit formulier.

Aanmeldingstermijn: 1 oktober 2024

Wil je op de hoogte blijven van de volgende cursus, geef dit dan door via deze link. Die volgende cursus vindt plaats op 23, 24, 26 & 27 juni 2025, en wordt in het Engels gegeven.