Kwalitatief onderzoek

Advies en ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata:

 • Werving (privacy-richtlijnen)
 • Informatiebrief en informed consent
 • Opstellen van een interviewguide
 • Afnemen van interviews
 • Ondersteunen focusgroepinterviews
 • Observaties
 • Coderen en analyseren in Atlas.ti
 • Meeschrijven met artikelen/rapportages
Diensten Research Support

Over

Wij zijn een gevarieerd team van opgeleide onderzoeksmedewerkers en projectassisenten dat ondersteuning biedt in alle fasen van onderzoek, binnen en buiten het Radboudumc.

lees meer

Over

Wij zijn een gevarieerd team van opgeleide onderzoeksmedewerkers en projectassisenten dat ondersteuning biedt in alle fasen van onderzoek.

De onderzoeksmedewerkers verrichten onderzoekstaken binnen het projectteam. De projectassistenten ondersteunen veelal de projectleiders. Dit vanuit een brede expertise; binnen en buiten de afdeling; binnen en buiten het Radboudumc. Wij streven daarbij naar kwaliteit en continue verbetering door deskundigheidsbevordering en innovatie in een veranderende omgeving.


Contact

Voor vragen of aanvragen.
+316 41 22 08 93
e-mail ons

Totaaloverzicht

Al onze expertises en experts in één oogopslag.

bekijk bestand

Onze expertiseteams


Literatuuronderzoek

Advies en ondersteuning bij literatuuronderzoek.

lees meer

Literatuuronderzoek

Advies en ondersteuning bij literatuuronderzoek.

 • Opstellen van een search op basis van de onderzoeksvraag/-vragen
 • Runnen van een search in diverse zoeksystemen
 • Importeren van referenties en deze ontdubbelen in Endnote
 • Opzoeken/opvragen van Full text artikelen
 • Beoordelen van TiAB en full text evt. met behulp van Rayyan
 • Data-extractie 
 • Meeschrijven aan wetenschappelijke artikelen

Dataverzameling en logistiek

Advies en ondersteuning bij het verzamelen van kwantitatieve onderzoeksdata.

lees meer

Dataverzameling en logistiek

Advies en ondersteuning bij het verzamelen van kwantitatieve onderzoeksdata:

 • Werving (privacy-richtlijnen)
 • Informatiebrief en informed consent
 • Logistieke database
 • Methode van uitzetten van de vragenlijst (Teleform, Limesurvey of webformulieren)
 • Vragenlijstontwerp (papier of digitaal)
 • Dossieronderzoek via informatiesystemen (bv HIS)
 • Versturen van vragenlijsten
 • Codeboek
 • Inrichten databestand (SPSS/Access) 
 • Koppeling databestanden (SQL)
 • Importeren data
 • Dataopslag/-archivering
 • Rapportage

Kwantitatieve analyse

Advies en ondersteuning bij de verschillende fases van de analyse van kwantitatieve data.

lees meer

Kwantitatieve analyse

Advies en ondersteuning bij de verschillende fases van de analyse van kwantitatieve data:

 • Importeren van data in een databestand
 • Inrichten databestand (SPSS/SAS/R/Access) 
 • Opstellen van een Codeboek
 • Opstellen van een analyseplan
 • Datacleaning
 • Datatransformatie
 • Koppeling tussen databestanden
 • Rapportage
 • Meeschrijven aan wetenschappelijke artikelen

De analyse wordt uitgevoerd op basis van het analyseplan. Er wordt samengewerkt met statistici.


Kwalitatief onderzoek

Advies en ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata.

lees meer

Communicatie en redactie

Advies en ondersteuning voor communicatie over onderzoek en onderwijs

Lees meer

Communicatie en redactie

 • Communicatieplanning
 • Nieuwsbrieven
 • Beheer (project) websites
 • Redactie van artikelen (zowel Engels als Nederlands)
 • Sociale media beheer
 • Werving en organisatie van (internationale) cursussen
 • Opmaak en layout

Teamleden