Onderzoek en onderwijs Groepen Allied health & nursing sciences

Over

Onze missie is “To have a significant scientific and societal impact on allied health and nursing care to improve functioning and participation of people, leading to real-world innovations in health and healthcare”.

Focus en werkterrein

Bij ons staat het betekenisvol functioneren en participatie van de persoon centraal, aansluitend bij de dagelijkse zorg die we in het Radboudumc en met onze ketenpartners leveren.

lees meer

Focus en werkterrein

In het paramedisch en verpleegkundig onderzoek en onderwijs van de O&O groep Allied Health & Nursing Sciences staat het betekenisvol functioneren en participatie van de persoon centraal, aansluitend bij de dagelijkse zorg die we in het Radboudumc en met onze ketenpartners leveren. Het onderzoek start vanuit de praktijk met klinisch relevante onderzoeksvragen die bijdragen aan paramedische en verpleegkundige zorg waarbij de eigen regie en context van het dagelijks handelen en participatie van de zorgvrager en diens mantelzorger centraal staat. Paramedici en verpleegkundigen tonen leiderschap en hebben zeggenschap in het leveren en organiseren van waardegedreven, evidence-based en persoonsgerichte innovatieve zorg, ondersteund door onderzoekers die ingebed zijn in een professionele en innovatieve organisatie en waarvan een deel ook nog steeds in de praktijk staat.

De O&O groep Allied Health & Nursing Sciences faciliteert dat paramedici en verpleegkundigen excellente evidence-based zorg leveren in een lerende organisatie, waarbij zorgprofessionals en in de praktijk werkzame paramedisch en verpleegkundig onderzoekers elkaar inspireren, leiderschap en zeggenschap tonen om persoonsgerichte, innovatieve en passende zorg ter bevordering van het (dagelijks) functioneren, de eigen regie en participatie van kwetsbare doelgroepen, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Daarnaast is de zorgvrager en/of de mantelzorger in toenemende mate partner in wetenschappelijke onderzoekstrajecten, binnen projecten van kwaliteitsverbetering en binnen het onderwijs aan zorgprofessionals.


Leerstoelen/RGL's

Bekijk leerstoelen en research group leaders (RGL's) binnen deze groep.

lees meer

Leerstoelen/RGL's

 • Occupational Therapy Research - Maud Graff
 • Person-centered strategies for evaluating complex interventions - Thomas Hoogeboom
 • Appropriate Nursing Care for Surgical Patients - Getty Huisman-deWaal
 • Nursing Science - Hester Vermeulen
 • Allied Health Sciences - Philip van der Wees
 • Nursing Science Acute and Intensive Care - Mark van den Boogaard
 • Hearing & Implants - Wendy Huinck
 • Dietetics and transmural nutritional care - Harriët Jager-Wittenaar
 • Rehabilitation in Amputation - Ruud LeijendekkersProjecten

Bekijk onze projecten en lopende onderzoeken.

lees meer

Projecten
Initieel onderwijs
Post-initieel onderwijs
Samenwerkings­verbanden
Consultancy/diensten

Ben je geïnteresseerd in consultaties of diensten van een O&O-groep, vul dan ons aanvraagformulier in.

Wij voorzien in:

 • Richtlijnontwikkeling en –implementatie
 • (Complexe) interventieontwikkeling voor passende zorg
 • Netwerkvorming met eerste- tweede- en derde lijn
 • Zorgevaluaties
 • Toegepaste data science projecten
 • Patientgerapporteeerde uitkomsten (PROs) en uitkomstmetingen (PROMs) (bekijk website)
 • Delphi studies
 • Learning health system studies


Groepsleden