Onderzoek en onderwijs Groepen Health systems and HTA

Over

Wij zijn een multidisciplinaire onderzoek & onderwijsgroep die zich richt op de houdbaarheid van zorgsystemen. We ondersteunen beleidsmakers en andere stakeholders bij het maken van keuzes over financiering en (innovatieve) zorg.

Focus en werkterrein

Wij beogen de houdbaarheid en kwaliteit van zorg te waarborgen middels analyses, methodologie-ontwikkeling en proces-ontwikkeling op twee gebieden. 

lees meer

Focus en werkterrein

Het zorgsysteem staat door onder andere vergrijzing en technologische ontwikkelingen onder toenemende druk. De O&O groep Health systems and HTA beoogt de houdbaarheid en kwaliteit van zorg te waarborgen middels analyses, methodologie- en procesontwikkeling op twee gebieden. 

Met ons werk op het gebied van betaalbaarheid van zorg bieden we handvatten voor de toekomstige uitdagingen in de zorg. We richten ons op doelmatigheid in de langdurige zorg, de arbeidsmarktproblematiek en effectief begrotingsbeleid.

Ons werk op het gebied van health technology assessment richt zich op het evalueren van de waarde van medische technologieën in verschillende fasen van hun ontwikkeling. ‘Waarde’ kan daarbij op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht worden, bijvoorbeeld in geld, gezondheid of welzijn, in samenspraak met betrokken partijen zoals patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en burgers. 

We richten ons specifiek op de evaluatie van medische technologieën vanaf een vroeg stadium van ontwikkeling, en de verbetering van processen van besluitvorming op micro- (bv. specialisten), meso- (bv. ziekenhuizen) en macroniveau (bv. pakketbeheer bij ministeries), zowel nationaal als internationaal. We doen dit door middel van onderzoek, onderwijs en consultatie.
 


Leerstoelen/RGL's

Bekijk leerstoelen en research group leaders (RGL's) binnen deze groep.

lees meer

Leerstoelen/RGL's

  • Betaalbaarheid en toegankelijkheid zorg - Patrick Jeurissen
    • Bekijk Radboudumc profielpagina en bekijk research group (link volgt t.z.t.)
  • Global health economics - Rob Baltussen
  • Integrating empirical and normative analysis in HTA - Gert-Jan van der Wilt
    • Bekijk Radboudumc profielpagina en bekijk research group (link volgt t.z.t.)
  • Vroege HTA - Janneke Grutters
    • Bekijk Radboudumc profielpagina en bekijk research group (link volgt t.z.t.)Projecten

Bekijk onze projecten en lopende onderzoeken.

lees meer

Projecten
Initieel onderwijs
Post-initieel onderwijs
Samenwerkings­verbanden
Consultancy/diensten

Ben je geïnteresseerd in consultaties of diensten van een O&O-groep, vul dan ons aanvraagformulier in.


Groepsleden