Onderzoek en onderwijs Groepen Ethics of healthcare

Over

De O&O groep Ethiek van de gezondheidszorg draagt bij aan een ethisch verantwoorde gezondheidszorg door kritisch-constructieve, ethische en interdisciplinaire reflectie te stimuleren op ‘goede zorg voor ziekte en gezondheid’ en hoe die te bevorderen, nu en in de toekomst.

Focus en werkterrein

We doen onderzoek, geven onderwijs en bieden ethiek-ondersteunende diensten aan.

lees meer

Focus en werkterrein

Dat doen we door:

  1. vragen naar wat goede zorg is te agenderen of te identificeren, met name waar dat goede niet vanzelf spreekt;
  2. te duiden en verhelderen hoe het goede al dan niet vorm krijgt;
  3. de verbeelding van wat goede zorg kan zijn te stimuleren;
  4. betrokkenen te ondersteunen bij het maken van afwegingen rondom goede zorg;
  5. in samenwerking met betrokkenen goede zorg vorm te geven.

We doen onderzoek, geven onderwijs en bieden ethiek-ondersteunende diensten aan. 

Ons onderzoek richt zich op ethische vragen rondom de volgende (overlappende) thema’s:

  • Technologie in de zorg.
  • Verschillen, ongelijkheden & rechtvaardigheid.
  • Ervaringen van en omgang met kwetsbaarheid en lijden.
  • Ethische vorming, deliberatie en oordeelsvorming.  

Met ons onderwijs dragen we bij aan de curricula van de Bachelor- en Master-opleidingen Geneeskunde, Biomedische wetenschapppen en Tandheelkunde. Daarnaast vervullen we centrale onderwijsrollen en zijn we betrokken bij het ontwikkelen van nieuw en innovatief onderwijs, bijvoorbeeld op het gebied van de Healthcare Humanities. Ook bieden we verschillende  postacademische opleidingen en cursussen aan, dragen we bij aan de verpleegkundige vervolgopleiding en aan verschillende opleidingen tot medisch specialist. 

Ten slotte bieden we ondersteunende diensten op het gebied van ethiek, bijvoorbeeld door moreel beraad met zorgprofessionals, beleidsmakers of techiekontwikkelaars te faciliteren, via deelname aan commissies en als onafhankelijk adviseurs.


Leerstoelen/RGL's

Bekijk leerstoelen en research group leaders (RGL's) binnen deze groep.

lees meer

Leerstoelen/RGL's

  • Ethiek van de gezondheidszorg - Marianne BoeninkProjecten

Bekijk onze projecten en lopende onderzoeken.

lees meer

Projecten
Initieel onderwijs
Post-initieel onderwijs
Samenwerkings­verbanden
Consultancy/diensten

Ben je geïnteresseerd in consultaties of diensten van een O&O-groep, vul dan ons aanvraagformulier in.


Groepsleden