Over

Wij zijn een multidisciplinaire onderzoek & onderwijsgroep die zich richt op epidemiologie. Dit is de discipline die de verspreiding en de determinanten van ziekte en gezondheid in menselijke populaties onderzoekt. Epidemiologie is onmisbaar in toegepast klinisch- en volksgezondheidsonderzoek.

Focus en werkterrein

Wij proberen leefstijl, welzijn en gezondheid van de (Nederlandse) bevolking te verbeteren, specifiek ten aanzien van kanker-gerelateerde en perinatale uitkomsten.

lees meer

Focus en werkterrein

De missie van de O&O groep Epidemiology is het verbeteren van leefstijl, welzijn en gezondheid van de (Nederlandse) bevolking, specifiek ten aanzien van kanker-gerelateerde en perinatale uitkomsten, door middel van kwalitatief hoogstaand en innovatief epidemiologisch onderzoek en onderwijs.

Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen en verbeteren van strategieën op het gebied van etiologie, preventie, vroege opsporing, prognose, predictie en (kwaliteit van) zorg. We passen zowel observationele als interventie methoden toe. We werken waar mogelijk multidisciplinair, zodat we de kans op (klinische) inbedding van de resultaten na afloop van een onderzoeksproject vergroten.

Onze ambitie is om studenten, promovendi en overige klinische en biomedische onderzoekers state-of-the-art methoden van toegepast medisch-wetenschappelijk onderzoek en epidemiologie bij te brengen. Middels onderwijs en consultatie stellen wij studenten en onderzoekers in staat om op een gedegen manier toegepast wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en te evalueren. Hiermee leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek in het Radboudumc en daarbuiten.


Leerstoelen/RGL's

Bekijk leerstoelen en research group leaders (RGL's) binnen deze groep.

lees meer

Leerstoelen/RGL's

  • Cancer epidemiology - Bart Kiemeney
  • Genetic epidemiology - Sita Vermeulen
    • Bekijk Radboudumc profielpagina en bekijk research group (link volgt t.z.t.)
  • Personalized cancer screening - Mireille BroedersProjecten

Bekijk onze projecten en lopende onderzoeken.

lees meer

Projecten
Initieel onderwijs
Post-initieel onderwijs
Samenwerkings­verbanden
Consultancy/diensten

Ben je geïnteresseerd in consultaties of diensten van een O&O-groep, vul dan ons aanvraagformulier in.
Registratie Epidemioloog A en B

Nationale registratie als Epidemioloog A of B is mogelijk voor wetenschappelijk gevormde en in de praktijk geschoolde epidemiologen die in staat zijn te functioneren in het epidemiologisch onderzoek en onderwijs, in de advisering of in de beleidsvoorbereiding betreffende (volks)gezondheidsproblemen. Bespreek de opleidings- en registratie mogelijkheden met erkend opleider Epidemiologie Dr. Femmie de Vegt (e-mail).

Zie ook:

Groepsleden